Yazı Detayı
10 Ekim 2020 - Cumartesi 11:06
 
Dil (Ses) Eğitimi
Muhammet BİNİCİ
info@muhammetbinici.com
 
 

Uzun zamandır yoğunluktan köşe yazısı yazamıyorum. Daha çok değerli yazarlarımızın yazarlarını okuyor sitemiz de yayınlamaya çalışıyorum. Bu yoğunluğumuz arasında Sedat Erdoğan isimli biri aradı ve "DİL (SES) EĞİTİMİ" ile alakalı bir konudan bahsetti. Hani çok yoğunuz ya yine uzun bir süre bu konu ile ilgilenemedim ama Sedat Erdoğan ısrarla aradı. Her defasında "üstad bu iş önemli" dedi. En sonunda gönderdiği yazıyı okudum. Önemli mi değil mi siz değerli okurlarımla paylaşayım ve birlikte karar verelim istedim. Tek bir noktalama işaretine dahi dokunmadan dikkatlerinize sunuyorum.

İşte Sedat Erdoğan'ın bana gönderdiği o yazı.. yorumlarınızı bekliyorum..

 

DİL (SES) EĞİTİMİ

 

Ses bilgisi, Hece bilgisi okullarımızda öğrencilere verilmemektedir.

 

Ses öğretimi okullarda yapılmadığı için biz dilleri (sesleri) öğrenemiyoruz, öğretemiyoruz, bilmiyoruz!.. Başka bir ifadeyle, okullarımızda yabancı dil eğitimi yapılırken, hedef dilin sesbilim (fonoloji-genel ses sistemi) bilgisi=‘ana unsur, temel, öz’ doğru ve uygun kullanılmamaktadır.

 

Halbuki dilin asıl kaynağını oluşturan seslerin değiştirilmesi veya başka dillerden alınması mümkün değildir. Bu konuda zorlama olursa dili kullanan insanlar arasında anlaşmazlıklar doğar, çünkü dilde zorlama olmaz. Her dil, kendi kuralları içinde yaşar ve gelişmesini sürdürür. Bir dili, diğer bir dilden ayıran en temel faktör, o dilin ses sistemidir, düzenidir.

 

Örnek: Türkçe, ‘vurgu zamanlı’ İngilizce gibi öğretilebilir mi? Bu düşünülemez, uygulanması bile teklif edilmez, edilemez. Sonuçta İngilizce de, ‘hece zamanlı’ Türkçe gibi öğrenilemez, öğretilemez.

 

Dilin hammaddesi, temel yapı taşı olan ‘ses’; sadece telaffuz olarak algılanmaktadır, görülmektedir. Doğru telaffuz, temel malzemesi ses olan dilin, ancak ve ancak yan unsurudur. ‘Ses’, ise dili meydana getiren ana unsurdur. Dil ile ilgili diğer tüm olaylar ise yan unsurdur. Tüm yan unsurlar gücünü ana unsurdan alır. Okuma, yazma, konuşma, dinleme... becerilerinin özü sestir. ‘Ses’ sadece konuşmayı (telaffuzu) etkiler demek, gerçek İngilizceden veya bilimden uzaklaşmaktır. Başka bir ifadeyle, İngilizcenin sadece tek yönüne odaklanmak demektir. ‘Ses bilinci’ okuma, yazma ve dinlemeyi en az konuşmayı etkilediği kadar etkiler. Sayılar nasıl matematiğin her dalını etkiliyorsa, ‘sesler’ de dilin her yönünü etkiler. Bir dilin kendine özgü ‘sesleri’, o dilin anayasasını oluşturur. Bir ülkeyi ayakta tutan o ülkenin anayasasıdır, bir dili ayakta tutan o dilin sesleridir.

İlk ve orta öğretim anadil ve yabancı dil dersi öğretim programı gereği, ses öğretimi yapılmak zorundadır. Ancak okullarımızda hedef dilin sesletim öğretimi yapılmamaktadır. Sesletim öğretiminin yapılıp yapılmadığı da denetlenmemektedir. Bir dilin genel ses sistemini, dil öğretmenleri özel alan bilgisi olarak bilmek zorundadır. Ancak dil öğretmenleri, Türk yabancı dil öğretmenleri, Eğitim Denetmenleri... hedef dilin genel ses sistemini yeterince bilmemekte, bilimden uzak ve yanlış sesler kullanmaktadırlar.

Gelişmiş ülkelerde bir dil öğretilirken (hangi dil olursa olsun=anadil, hedef dil) ses bilincinin kazandırılması esas olup ilk önce öğrencilere ses bilinci verilmektedir.

Bir dilin ses bilgisi, o dilin şifresidir, anayasasıdır. Beyin, hedef dilin ses sistemini mutlaka kabul etmelidir. Bunun için, ana dil ile hedef dil arasındaki ses ayrımlarını bilmek zorundadır. Ses bilinci verilmeden bir dili öğretmek, öğrenmek dilcilik tekniği bakımından mümkün değildir.

 

Eğer yapılmaya çalışılan bir işte ciddi bir problem, çözülemeyecek kadar ciddi bir sorun, var ise bu, o işin kesinlikle (100) özündedir (ses)!

 

YÜZBİNDEN  fazla  araştırma  ve  ONLARCA  deneysel çalışma sonucunda ‘SESLE BAŞLAYAN ve SİSTEMLİ SES EĞİTİMİ ALAN’ bireylerin dili kolaylıkla öğrendikleri belirlenmiştir...

 

YAPILAN ARAŞTIRMALARDAN ÖRNEKLER

*Beynin, kelimeyi bir bütün olarak değil de, ses dizimine bağlı olarak algıladığı,

(Gh. Wettstein, Badour, 2006)

 

*Çocukların kendi kendilerine ses bilincini edinemedikleri, ses bilincinin bir plan dahilinde öğretilmesi gerektiği, (Riben, Perfetti, 1989)

 

*Alfabetik dillerde ses bilinci eğitiminin zorunlu bir öncelik olduğu, hatta bunun öğrenmenin kalbi olduğu, (Ziegler, Goswami, 2005)

 

*Ses bilinci çalışmalarına çok erken yaşlarda başlanması gerektiği, (Stanke, 2001)

 

*Sözlü dil ile yazılı dil arasında vazgeçilmez bir ilişki olduğu, (Bentolila, Gombert, 2005).

 

*Ses-şekil (harf) ilişkisini keşfetmenin zorunlu olduğu, ortaya çıkmıştır. (Sprenger, Charolles, 2003)

 

*İngilizcede yaklaşık 84 SES UYUMU vardır. (Approximately 84 of English words are phonetically regular. (Wiley Blevins, 1998)

 

 

GRAMER = SES, HECE, KELİME, CÜMLE den oluşur.

 

 

‘Hece zamanlı’ Türkçe

‘Vurgu zamanlı’ İngilizce

 

*Ses bilgisi ve hece bilsisi yapılmadığı için sınavlar açık uçlu yapılmamaktadır.

*Dil öğretmenlerimiz SES BİLGİSİ ve HECE BİLGİSİ için hizmet içi eğitime alınmalıdır.

*Bu sorunları defalarca iletmeme rağmen ‘Sen Yap, Boşver Başkasını anlayışıyla!’ hep karşılaştım.

 

TÜRKİYE' DE DİL EĞİTİMİ BEYNİN İŞLEYİŞİNE TERS YAPILMAKTADIR!

İNGİLİZCE, ALMANCA, RUSÇA... GİBİ VURGU ZAMANLI DİLLER; ÜLKEMİZDE HECE ZAMANLI VERİLMEKTEDİR!

VURGU ZAMANLI ON BİNLERCE KELİME, CÜMLE; HECE ZAMANLI TELAFFUZ EDİLMEKTEDİR!
RESMEN DİL (SES) KATLİAMI YAPILMAKTADIR...
 
HALBUKİ VURGU ZAMANLI DİLLER ZİHİNDE FARKLI BİR İŞLEMDEN GEÇMEKTEDİR!

VURGU ZAMANLI DİLLERİ İNGİLİZCE, RUSÇA... ;
BEYİN HECE ZAMANLI ALGILAYAMAZ...

HECE ZAMANLI DİLLERİ TÜRKÇE, FRANSIZCA... ;
BEYİN VURGU ZAMANLI ALGILAYAMAZ...

TÜRKİYE'DE YABANCI DİL EĞİTİMİNİN NE ZAMANLI YAPILDIĞI BELLİ DEĞİL!

BÖYLE ÖĞRENİM-ÖĞRETİM OLMAZ...
...

SES BİLİNCİ YOK!
HECE BİLİNCİ YOK!
VURGU BİLİNCİ YOK!
 

OKULLARDA SES BİLGİSİ VERİLMEMEKTEDİR!

OKULLARDA HECE BİLGİSİ VERİLMEMEKTEDİR!

VURGU ZAMANLI İNGİLİZCE, ALMANCA, RUSÇA...; OKULLARDA HECE ZAMANLI OLARAK VERİLMEKTEDİR!
(MAZOTLA ÇALIŞAN BİR ARACA BENZİN KOYARSAN NE OLUR?)

SES BİLGİSİ KÖKTÜR! SESLER CANLIDIR!
İLİMDE VE BİLİMDE CANLIYA SAYGI ESASTIR!

HECE BİLGİSİ GÖVDEDİR! SESLER ÖĞRENİLMEDİĞİ İÇİN ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, YÖNETİCİLER, DENETMENLER HEDEF DİLDE HECELEME YAPAMAMAKTADIR!

ÜLKEMİZDE HEDEF DİL ÖĞRENİLİRKEN KÖK VE GÖVDE YOKTUR! BİZ SADECE DALLAR VE YAPRAKLARLA BİR ŞEY YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ!

CANLI İÇİN SU, MATEMATİK İÇİN RAKAM NE İSE; DİL İÇİN SES ODUR!

SU - SES - SAYI (MÜDAHALE EDEMEZSİN)

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİ ANADİL İLE HEDEF DİL ARASINDAKİ SES BİLGİSİ FARKLILIKLARINI BİLMEK ZORUNDADIR!
ANCAK EĞİTİMCİLER NE ANADİLDE NE DE YABANCI DİLDE OLAN SESLERİ BİLİYORLAR!


 

ÖĞRETMENLER, YÖNETİCİLER, DENETMENLER HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN SES BİLGİSİ VE HECE BİLGİSİ KONUSUNDA HİZMET İÇİ EĞİTİME ALINMALIDIR!

 

SES KÖKTÜR,

HECE GÖVDEDİR!
KELİME YAPRAKTIR,
CÜMLE DALDIR!

ANADİL ÖĞRETİMİNDE SES ve VURGU BİLİNCİ
(ADAM GİBİ) VERİL-MEDİĞİ İÇİN; TÜRKİYE'NİN YABANCI DİL EĞİTİMİNDE SES ve HECE YOK!

ÖĞRENCİLER HECEYİ SESLERE,
KELİMEYİ HECELERE AYIRMAYI BİLMİYOR!

ÖĞRETMENLER HECEYİ SESLERE,
KELİMEYİ HECELERE AYIRMAYI BİLMİYOR!

YÖNETİCİLER, DENETMENLER HECEYİ SESLERE, KELİMEYİ HECELERE AYIRMAYI BİLMİYOR!

MEB, ÜNİVERSİTELER HECEYİ SESLERE,
KELİMEYİ HECELERE AYIRMAYI BİLMİYOR!

TÜRKİYE'NİN YABANCI DİL EĞİTİMİNDE
KÖK VE GÖVDE YOKTUR,
BİZ SADECE DALLAR VE YAPRAKLARLA UĞRAŞIYORUZ!

SES - HECE - KELİME - CÜMLE

BİZ DİL EĞİTİMİNE ORTADAN BAŞLIYORUZ!
İLİMDE VE BİLİMDE BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ...

İNGİLİZCE, ALMANCA, RUSÇA... ;
VURGU ZAMANLI DİLLERDİR.

VURGULU HECEYİ ÖĞRENMEK ELZEMDİR,
ÇOK ÖNEMLİDİR!

VURGULU HECEYİ BİLMEK İÇİN HECELEMEYİ ÖĞRENMEK ELZEMDİR, ÇOK ÖNEMLİDİR!

OKULLARDA KELİMELERİ, HECELERE AYIRMA ÖĞRENİL-MEDİĞİ İÇİN VURGU ZAMANLI DİLLERİ ÖĞRENMEK ÇOK AMA ÇOK ZORDUR!

 

TÜRKÇE'DE /w/ SESİNİ ÖĞREN-MİYORUZ!
(WURGU, AWUKAT, NEWRUZHAWLU, SAWRUL...)

TÜRKÇE'DE /tş/ SESİNİ ÖĞREN-MİYORUZ!
(KATŞTI, GETŞTİ, SETŞTİ...)

TÜRKÇE'DE /dj/ SESİNİ ÖĞREN-MİYORUZ!
(NEDJLA, NEDJDET, VİDJDAN...)

TÜRKÇE'DE /ng-nk/ SESİNİ ÖĞREN-MİYORUZ!
(HANGİ-KANKA, MANGAL, KANGAL, SANKİ...)

TÜRKÇE'DE OLAN /İ/ SESİNİ ÖĞREN-MİYORUZ!
(BAİ, KIİMAK, OİNA, AİŞE...)

TÜRKÇE'DE OLAN /th/ SESİNİ ÖĞREN-MİYORUZ!
(FETHİYE, SATHI, METHETMEK...)

TÜRKÇE'DE YUMUŞAK G HARFİNİN GÖREVİNİ BİLMİYORUZ!.. 
(EYİTİM, DEİNEK, DEYİŞİM...)
...

TÜRKÇEDE BİLE SES BİLİNCİNİ VEREN, VURGU BİLİNCİNİ VEREN SÖZLÜK YOK!

TÜRKÇE ÖĞRENİRKEN BİLE SES BİLİNCİ YOK, VURGU BİLİNCİ YOK!

TÜRÇEDE KAÇ TANE 'SES' OLDUĞUNU BİLEN YOK!

TÜRÇEDE SES VE VURGU BİLİNCİNİ ÖĞRENMEDİĞİMİZ İÇİN YABANCI DİLDE DE SES VE HECE BİLİNCİNİN OLMADIĞINI SANIYORUZ!
SES VE HECE BİLİNCİ YOKMUŞ GİBİ HAREKET EDİYORUZ!

 

 
Etiketler: Dil, (Ses), Eğitimi,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
21 Şubat 2024
Görünmeyen Düşman: Kutuplaştırma ve İdeolojik Savaş
15 Şubat 2024
Dikey Yapılaşma ve Mahalle Kültürünün Erozyonu: Bir Hikâyenin Ardında Saklı Öğütler ve Tehlikeler
11 Şubat 2024
Alın Size Mektup!.. Alın Size Belge!.. İşte Danya’nın Mektubu Filistin’in ve Danya’nın Sessiz Çığlığı!..
21 Ocak 2024
TFF’nin Sponsorluk Skandalı, Futbolda Çizgi Aşımı ve Toplumsal Bilinç Uyarısı!..
15 Ocak 2024
Çifte Standartlar ve Sessiz Çığlık - Epstein Davası Üzerinden İslam Dünyasına Sesleniş
01 Ocak 2024
Süper Kupa Olayları ve Ardındaki Sorular - Türkiye Futbol Federasyonu, Protokol Detayları ve Toplumsal Dinamikler
31 Aralık 2023
Yılbaşı Kutlamalarının Dini Perspektiflere Göre Derinlemesine Analizi
24 Aralık 2023
Teğmen Krizi ve Askerlik Anlayışı: Geçmişten Günümüze Derin Bir Bakış
09 Aralık 2023
Balfour Deklarasyonu ile Başlayan Filistin'in Kırık Hikâyesi
07 Aralık 2023
Abdülhamit ve Herzl Penceresinden Yahudilerin Filistin Toprakları Üzerine Kirli Planı
19 Kasım 2023
II. Haçlı Seferi, Anadolu Selçuklu Direnci, Haşhaşilerin Kiralık Savaşı, Papa'nın Kaygıları ve Nûreddin Mahmud Zengî'nin Zaferi
01 Mart 2023
SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA DOLAŞAN DEPREM YALANLARI
18 Şubat 2023
Yaşarken Enkaz Haline Gelenleri Kim Kurtaracak?
02 Ekim 2022
Oysa ülkeyi yönetenlerin Hz. Ömer olması gerekmiyor muydu?
10 Haziran 2022
BATI ile yatıp, BATIL ile kalkmak: KURAN-I KERİM’E TEKME ATMAK!..
02 Mayıs 2022
Ramazan Ayında Şehvetin Azması (!)
30 Nisan 2022
GELENEKSEL TABİR İLE “İB..LİK” VE FUHŞİYAT NASIL MEŞRULAŞTIRILIR?
22 Nisan 2022
Metropolden Köye, Köyden Mezraya
20 Nisan 2022
MİLLİ SİNEMA ve ADANIŞ KUTSAL KAVGA
22 Mart 2022
Madenlerimiz Yeni Teknolojilerin Hammaddesi & Bizi Bekleyen Tehlikeler
10 Mart 2022
DİLİPAK, MAHKEMEDEKİ SAVUNMASINDA “ASLINDA SAVUNDUĞUM KİŞİLER TARAFINDAN SUÇLANDIM.”
04 Şubat 2022
METAVERSE (SANAL GERÇEKLİK)
30 Ocak 2022
KÜRESEL SALGIN İNSANLIĞI ÇARESİZLİĞE SÜRÜKLÜYOR!..
23 Ocak 2022
YAHUDİLİĞİN VE SABATEİZMİN TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI
16 Ocak 2022
Eşcinseller Neden 20 Yıl Daha Az Yaşıyor!..
05 Ocak 2022
9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDE İSLAMİ EĞİTİM
29 Ağustos 2021
Göç ve Göçmen Meselesi
20 Ağustos 2021
1 Teklifim Var!.. Hem 500 Kat Fazla Verim Elde Edelim! Hem de Ormanlarımız Geri Gelsin!
14 Temmuz 2021
Bilişim Suçları ve Banka Kartları Dolandırıcılığı -2-
13 Temmuz 2021
Bilişim Suçları ve Banka Kartları Dolandırıcılığı -1-
01 Temmuz 2021
Kanal İstanbul Projesi ve Türk Boğazlarına Hakimiyet Meselesi -IV-
27 Haziran 2021
Kanal İstanbul Projesi ve Türk Boğazlarına Hakimiyet Meselesi -III-
26 Haziran 2021
Kanal İstanbul Projesi ve Türk Boğazlarına Hakimiyet Meselesi -II-
21 Haziran 2021
Kanal İstanbul Projesi ve Türk Boğazlarına Hakimiyet Meselesi -I-
28 Mayıs 2021
Filistin Meselesi ve Tarihten Günümüze Yahudiler!.
26 Mart 2021
Tek Kuşak Tek Yol Projesi ve Çin Hegemonyası
14 Mart 2021
Hayvanlar Alemine Dönüş
11 Şubat 2021
Tehlike'nin Farkında mısınız? Dünyada - Türkiye'de ETCEP Uygulaması ve Topluma Yansıması
21 Ocak 2021
Şimdi Dünyayı Ne Bekliyor?
15 Ocak 2021
Kurtuluşa Giden Yolculuk BENİM AİLEM -1-
19 Aralık 2020
Benim Ailem
16 Aralık 2020
Küresel Soykırım
12 Temmuz 2020
Tarihsel ve Stratejik Anlamda İstanbul’un Girit ve Diğer Depremlerle Bağlantısı - Büyük İstanbul Depremi
09 Temmuz 2020
Dikkat!.. Yeni Tehlikenin Adı Mavi Bebek (Blue Baby)
08 Temmuz 2020
bncmedyahaber.com Yazarı Muhammet Binici Kimdir?
Haber Yazılımı